Deli Duševno zdravje

Kako se pogovarjati o težkih temah

Kako se pogovarjati o težkih temah

Kako se pogovarjati o težkih temah

Na spletu je morje smernic, kako se odzvati na težke teme, a klasični nasveti o tem, kako ravnati, ko se nekdo razkrije, doživlja nasilje, stiske, se sooča s težavami v duševnem zdravju, so običajno brezbrižno generalizirani, laično zdravorazumski ali v najboljšem primeru nejasni v tem, kako odziv zgleda v praksi, kako konkretno se vsebina odraža in obnaša v dejanjih, kaj je namen odziva, komu je namenjen in kako je treba zraven ravnati z obraznimi izrazi. Za težke teme praviloma svetlobna hitrost enkratnega odziva ni dovolj. Hitri, kratki in jedrnati nasveti ne zadoščajo. O težkih temah se je treba pogovarjati. Generalizacijo specifičnih nasvetov je dobro nadomestiti s smernicami, ki so dovolj fleksibilne za razmislek, dialog in uporabo po meri potrebe. 

– Sprašuj, da lahko bolje razumeš, kaj oseba potrebuje od tebe

Kadar se pogovarjamo o težkih temah, sprašujemo osebo, kaj doživlja, kako razume svojo situacijo in sebe, kakšne pomene pripisuje, kakšne izkušnje ima, kaj potrebuje zase in kako je. Vsem tem vprašanjem je skupno, da nam pomagajo razumeti in spoznati načine, kako v neki temi pristopati k osebi. Vprašanja, na katera oseba morda tudi (še) nima odgovorov, zastavljajmo na način, da so uporabna tudi zanjo v namen raziskovanja, razumevanja, sprejemanja, spoprijemanja. 

Ne komentirajmo in ne sprašujmo neprimernih in invazivnih vsebin (tipični odzivi kot so “kako lezbijke sploh seksate?”; “ali je to zato, ker si bila zlorabljena?”, “spravi se iz postelje, vsi smo kdaj depresivni”,…). Če nas takšne in podobne stvari zanimajo, se lahko informiramo na spletu, kje drugje in kdaj drugič. Osebe, ki se razkrijejo ali se na nas obrnejo s stisko, nas niso dolžne informirati, ali nam pojasnjevati, ali celo opravičevati, kako živijo. V sedanjem momentu nas zanimajo informacije, ki nam pomagajo, da osebo lahko razumemo, zato da jo podpremo in se nanjo spoštljivo odzivamo (npr. osebo vprašamo, v katerih situacijah (ena na ena, javno, le v določenih kontekstih) velja, da jo naslavljamo s specifičnimi zaimki, ki jih uporablja zase). 

– Spoštujte njihovo zasebnost in zaupnost = molčite?

Uporaba ustreznih zaimkov v primernih situacijah pomeni spoštovanje zasebnosti in zaupnosti, včasih pa tudi molčečnost, kadar gre za varnost in upoštevanje odločitev osebe. Kadar o uporabi zaimkov nismo prepričane_i, molčečnost in izogibanje nista ustrezna odziva, ravnanje po svoje pa absolutno ne. Preverimo. 

V situacijah, ko je življenje osebe ogroženo, vedno ukrepajmo in o svojih namenih osebo tudi obvestimo (če oseba ogroža svoje življenje). Če je možno, jo vključimo in preverimo, kako to lahko storimo, da bo zanjo najbolje in najbolj varno (če kdo drug ogroža njeno življenje). Spoštovanje pomeni skrben in odgovoren odziv na njeno zaupanje, ne (nujno) molčečnosti. 

– Oseba se vam bo zaupala ob svojem času; bodite potrpežljivi = čakajte?

Včasih se težko upremo, ko nekaj vidimo ali nas nekaj zanima, da ne bi rekle_i in vprašale_i. O tem, kdaj, o čem in na kakšen način bo oseba spregovorila, odloča sama. Potrpežljivost ne pomeni isto kot spoštovanje in je tudi ne gre enačiti s čakanjem v molčečnosti, kadar opazimo, da je oseba v stiski. Če oseba izraža stisko onkraj verbalizacije (namigi; samozaničevalne izjave; sprememba v vedenju ali razpoloženju; namenoma zavihani rokavi, da se vidijo modrice, ureznine), se lahko odzovemo bolj ali manj direktno. Manj direktno pomeni, da lahko naslovimo odnosne teme, ki gradijo zaupanje, varen prostor, podporo (npr. jasno izrazimo, da so nam pomembni, da smo tam, da nas lahko pokličejo). Kadar gre za sum, da je ogroženo njihovo življenje (samomorilne izjave, hujše telesne poškodbe), je nujno, da to konkretno ubesedimo. Nikoli ne reagirajmo burno in ne napadajmo. Izrazimo, kaj smo opazile_i (da smo opazile_i poškodbe na telesu ali da pogosto omenja misli, da bi končal_a življenje, da je obupal_a,..) in vprašamo, kaj se ji dogaja in kaj potrebuje (raje kot “če kaj potrebuje”, ker s tem preprečimo, da nas mora oseba prositi za podporo in raje ne tvegamo, da nas ne bo, še vedno pa lahko reče, da ne potrebuje ničesar). Če nam oseba postavi mejo, ne rinemo; ostajamo jasne_i, da nam je mar in da smo tukaj. 

– Vzdržujte stik, kot da se nič ni zgodilo/spremenilo – kot da??

Dober namen za tem nasvetom je, da se naj ne bi spremenilo, kako čutimo do osebe. Seveda je pomembno, da sporočimo, da imamo osebo rade_i (ne “še vedno” ali “kljub temu” ali “ne glede na to” temveč “s tem“). To izrazimo. Priti ven s težko temo je izjemno in pogumno dejanje, in temu je pomembno dati vrednost. Ta se pogosto razvrednoti z dobronamernim odzivom, da za nas informacija ne naredi razlike (na primer, če se oseba razkrije ali pove, da ima težave v duševnem zdravju). Izrazimo, kako se je morda naš odnos do osebe poglobil, kaj se nas je dotaknilo. Izrazimo občudovanje za pogum, za odločnost, za moč. V odzivih upoštevanja teže, izzivov, poguma, moči in lepote raznolikosti (identitet, življenj in izkušenj) se zgodi sprejemanje. Odzivi navdušenja naj bodo pristni, sicer nastane le gmota pokroviteljske evforije. 

Upoštevajmo tudi, da se ob razkritju (ali neki težki temi) osebi življenje zelo spremeni in bo morda potrebovala več ali manj stika ali drugačen stik. Vzdržujte stik, a bodite pozorne_i, kaj oseba (od vas) potrebuje. Najbolje tako, da kar pri njej preverite. Ne pustite, da oseba ostane osamljena ali izolirana (se sama izolira). Skupaj odkrivajte organizacije, dogodke, informacije. Izobrazite se o temah, s katerimi živi in se sooča oseba. Informiranost in razumevanje omogočata nudenje podpore in poglabljanje odnosa. Bodite jasne_i v tem, da nikamor ne greste, da ste tukaj, da ste z njo_im. Velikokrat se zgodi, da zaradi stigme in nerazumevanja ljudje ostanejo sami. Odprite vrata. Naj se človek, ki živi v zatirajočih sistemskih zgradbah, končno, in od zdaj naprej, počuti dobrodošel.

– Ne pretiravajte in ne reagirajte dramatično = držite se nazaj?

Če je odziv empatičen, kar naj bo, ta ne more bit pretiran. Intenziteta reakcije je, kakršna je, pretiranost se kaže v fokusu in vsebini reakcije. Pretiravanje pomeni odzivanje na podlagi naših lastnih vsebin, presoj in pomenov (običajno, da nismo čisto ok s to temo). Če nam oseba poda informacijo o sebi v nevtralnem ali celo nenavdušenem tonu (ker teme še ni predelala), se lahko s pretiranim navdušenjem (npr. pri razkritju) počuti še bolj izpostavljeno. Reakcijo potrebuje oseba, ki se je obrnila na nas, zato z njo odgovarjamo na njene potrebe, ne ne svoje. 

Včasih čutimo strah pred pretirano reakcijo (pogosto strah pred ranljivostjo in izrazom svojih občutkov), kar lahko privede v minimalno ali ničelno reakcijo, kar je vsaj enako slabo, kot katastrofiranje ali pretiravanje, pri katerem se na koncu oseba, ki je v stiski, počuti, da se mora opravičiti ali poskrbeti za nas. Ne držimo se nazaj in ne dramatizirajmo. Odzivajmo se empatično. 

– Objemite osebo – kakšen telesni dotik in kdaj?

Telesni stik ima lahko izjemno intenzivno suportivne učinke. Kadar neverbalno, z obraznimi izrazi in dotiki (ki jih prej vedno preverimo, sploh kadar se pogovarjamo o težkih temah in smo ranljivi) izrazimo prisotnost, partnerstvo in podporo (na primer če vidimo telesne poškodbe, ne pogledamo stran in ne strmimo: pogledamo in ostanemo v stiku z osebo). Tišina ima z neverbalno komunikacijo zdravilno topel učinek podpore. Neverbalni odziv je odziv, v večini primerih pa je bistveno, da ne ostanemo čisto brez besed.

– Govorite o drugih osebah, ki jih poznate, ki živijo s podobnimi temami 

V primerih, ko želite sporočiti, da imate odnose z ljudmi s podobnimi izkušnjami (ki so del lgbt+ skupnosti, živijo z depresijo, imajo izkušnjo spolne zlorabe, ipd.), ki jih sprejemate in morda v določeni meri poznate temo, lahko prinese osebi, ki vam zaupa, olajšanje. Najverjetneje pa tak odziv, ki ni vezan na direktno vsebino pogovora, izhaja iz lastne potrebe, da potrdimo, da nismo homofobne_i ali da ne sodimo. Če imamo prijateljico lezbijko, poznamo trans osebo in soseda, ki ima depresijo, ne pomeni samo po sebi ničesar o našem odnosu do teme in ljudi. S tem istim odzivom dajete vtis pozicije vedočega; da razumete, kaj oseba čuti in veste, kaj rabi. Ljudje, ki se v življenju srečujejo s podobnimi temami, imajo različne izkušnje. Vednost na podlagi lastnih izkušenj ali izkušenj drugih vam je lahko v oporo, pogovarjajte pa se o doživljanju in življenju osebe, s katero ste v stiku. 

Razmišljajmo skupaj v dialogu.

Cilj razprave o načinih pogovarjanja ni zgolj komentiranje tipičnih modelov odzivanja in presoje o pravilnih in napačnih odzivih, temveč spodbuda k razmisleku, povezovanju in pogovarjanju o vsakokratnem odzivu, njegovih pomenih in učinkih. Zdravorazumski odzivi niso vedno in za vse zdravi in niso nujno razumni, pa tudi ne razumljeni. Vsak odziv je lahko koristen in/ali destruktiven. Misliti in razmisliti specifično situacijo, kontekst, osebne okoliščine, sistemske, socialne in politične strukture, v katerih se težava pojavlja, kako te iste strukture zatirajo in vplivajo na okoliščine, v katerih in s katerimi oseba živi, pelje v ustrezne odzive. 

Prevprašujte, razmišljajte in raziskujte splošno sprejete, tipične, zastarele, nepopolne, potencialne, spregledane, toksične, pozabljene, nestestirane smernice (tudi te v članku!). Opazujmo svoje odzive, reflektirajmo jih, učimo se o sebi in drugih, iščimo in ustvarjajmo moč v odnosih. Pogovarjajmo se odgovorno, obzirno, ljubeče in spoštljivo. Nikoli se ne nehat pogovarjat. 

Pogovarjanje o težkih temah lahko prinese občutke strahu glede odgovornosti, ki je in ni naša. Nikoli nismo odgovorne_i za druge ljudi in njihove odločitve. Odgovarjamo za to, kar smo, in tisto, česar nismo storile_i, pa bi lahko in bi morale_i. Nismo spodletele_i v prijateljstvu in zavezništvu, če oseba stori recidiv, naredi poskus samomora, doživi depresivno epizodo, ker ne moremo nositi odgovornosti, presoje, zmožnosti in odločitev zanjo ali namesto nje. Spodletele_i smo v trenutku, ko je oseba zraven nas ostala sama. 

Napisala Teja Bakše

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana