Osnovni pojmi

Kaj sta spolna usmerjenost in spolna identiteta?

Spolna usmerjenost se nanaša na osebe, do katerih čutimo privlačnost in/ali v katere se zaljubljamo. Spolna usmerjenost je recimo heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna, aseksualna

Spolna identiteta je spol, s katerim se identificiramo. Nekatere osebe se identificirajo kot ženske, nekatere kot moški, nekatere pa niso ne ženske ne moški, ampak nekaj vmes ali čisto nekaj drugega (nebinarne osebe, kvirspolne osebe, aspolne osebe) … Spolna identiteta ni povezana z genitalijami.

Spol, pripisan ob rojstvu, je spol, ki je vsaki osebi pripisan, ko se rodi, in se ga zapiše tudi na osebne dokumente – Ž ali M (v Sloveniji). Če določeni osebi spolna identiteta in spol, pripisan ob rojstvu, sovpadata, je oseba cisspolna. Če določeni osebi spolna identiteta in spol, pripisan ob rojstvu, ne sovpadata, je oseba transspolna.

Spolni izraz se nanaša na vidni del izražanja spolne identitete – oblačila, geste, ličila, frizure, telesno držo itn. Pogosto na podlagi spolnega izraza predvidevamo spolno identiteto in/ali spolno usmerjenost oseb, vendar to v večini primerov temelji samo na stereotipih.

Izven teh okvirjev spadata še dve identiteti – queer/kvir in interspolne osebe.

Interspolne osebe so osebe s spolnimi znaki, ki so bodisi ženski ali moški, oboji hkrati ali ne prav moški, ne prav ženski, lahko tudi niti moški niti ženski. To pomeni, da imajo lahko različne kromosomske kombinacije (XX, XY, XXY, XO ……), lahko imajo jajčnike, testise ali kombinacijo obojega, prav tako spolne organe. Telesa interspolnih oseb so zdrava telesa in zdrave različice spolov.
Raznolikost spolnih znakov je lahko vidna že pred rojstvom oziroma ob njem, lahko pa se prepoznajo kasneje, v otroštvu, puberteti ali odraslosti. Žal se vse prepogosto ob rojstvu ali kasneje osebi oziroma njenim_njegovim staršem svetuje operativni poseg, ki mu v večini primerov sledi tudi hormonska terapija, da se otrokov spol ‘prilagodi’ binarnemu spolnemu sistemu. To z zdravstvenega vidika večinoma ni potrebno, razen v redkih primerih, kot so npr. težave z uriniranjem.

Queer/kvir osebe so osebe, ki se ne morejo ali nočejo identificirati z nobeno od spolnih usmerjenosti, spolnih identitet. Gre za neke vrste protest proti normalnosti spolnih identitet in usmerjenosti.

Spolno usmerjenost, spolno identiteto in spol, pripisan ob rojstvu, imamo vse_i. V naši družbi imamo za normo heteroseksualno spolno usmerjenost (privlačnost do oseb drugega spola) in cisspolno identiteto (spolna identiteta je enaka spolu, pripisanemu ob rojstvu), zato pogosto sploh ne pomislimo, da sta tudi to spolna usmerjenost in spolna identiteta.

Recimo, Anina spolna identiteta je ženska in ob rojstvu so ji pripisali ženski spol. Privlačijo jo moški. Ana je cisspolna heteroseksualna oseba.

Marija je transspolna lezbijka. To pomeni, da je ženska, ki so ji ob rojstvu pripisali moški spol in čuti privlačnost do žensk.

Saša je nebinarna biseksualna oseba. Ne identificira se ne z ženskim ne z moškim spolom in čuti privlačnost do drugih oseb, ne glede na spol. Leon je cisspolni aseksualni moški. Identificira se kot moški in ob rojstvu mu je bil pripisan moški spol, ne čuti pa spolne privlačnosti do nikogar.