Deli Novice

OZN s standardi za podjetja v boj proti diskriminaciji

OZN s standardi za podjetja v boj proti diskriminaciji

V preteklem desetletju je v mnogih delih sveta prišlo do pomembnega napredka v življenju lezbijk, gejev, biseksualk_cev, transspolnih in interspolnih oseb, ki so bile deležne koristi zakonskih reform in v nekaterih primerih tudi premika v družbenih odnosih. Toda v večini držav je zaščita pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v najboljšem primeru še vedno neustrezna. Tudi v državah, ki so naredile pomembne korake naprej, se LGBTI-osebe pogosto soočajo z velikimi ovirami. Študije namreč kažejo, da so bistveno bolj kot splošna populacija nadlegovane v šoli, nepravično obravnavane pri delu in ne morejo dostopati do osnovnih storitev.

Leta 2000 je Organizacija združenih narodov začela največjo trajnostno pobudo za podjetja. Pred osmimi leti je Svet za človekove pravice sprejel niz vodilnih načel o poslovanju in človekovih pravicah, ki potrjujejo, da je vsako podjetje odgovorno spoštovati človekove pravice in obravnavati kakršne koli škodljive vplive poslovne dejavnosti. Podjetja imajo pomembne priložnosti za spodbujanje raznolikosti ter promocijo kulture spoštovanja in enakosti. Nekatera so v tem že prepoznala ekonomske koristi – lažje privabljanje in zadržanje dobro usposobljenih delavcev, izboljšanje poslovnih odločitev ter vzpostavljanje zvestobe kupcev in vlagateljev.


Podjetja imajo številne možnosti, da prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam v skupnosti, kjer delujejo. Foto: www.unfe.org/standards, © Združeni narodi, 2017

Urad Združenih narodov za človekove pravice je v sodelovanju z Inštitutom za človekove pravice in poslovanje razvil pet standardov ravnanja v podporo poslovnim skupnostim pri spopadanju z diskriminacijo proti LGBTI-osebam. Pri postavljanju standardov je sodelovalo več sto podjetij iz različnih sektorjev.


Foto: www.unfe.org/standards, © Združeni narodi, 2017.

  1. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

Podjetja bi morala razviti politike, izvajati skrbne preglede in odpravljati škodljive vplive, da bi zagotovila spoštovanje človekovih pravic LGBTI-oseb. Prav tako bi morala določiti mehanizme spremljanja in komuniciranja o skladnosti podjetja s standardi človekovih pravic.

  1. IZKLJUČITEV DISKRIMINACIJE

Podjetja naj poskrbijo za izključitev diskriminacije pri iskanju delovne sile, zaposlovanju, delovnih pogojih, ugodnostih, spoštovanju zasebnosti ali obravnavi nadlegovanja.

  1. ZAGOTAVLJANJE PODPORE

Podjetja bi morala zagotoviti pozitivno, odprto okolje, v katerem lahko LGBTI-osebe delajo dostojanstveno in brez stigme.

  1. PREPREČEVANJE DRUGIH KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC

Podjetja ne smejo diskriminirati LGBT-dobaviteljev, distributerjev ali strank in morajo izkoristiti vse vzvode za preprečitev diskriminacije in z njo povezanih zlorab njihovih poslovnih partnerjev.

  1. DELOVANJE NA JAVNEM PODROČJU

Podjetja se spodbuja, da prispevajo k ustavitvi zlorabe človekovih pravic v državah, v katerih delujejo. Pri tem naj se posvetujejo z lokalnimi skupnostmi, da bi ugotovila, katere ukrepe lahko sprejmejo – vključno z javnim zagovorništvom, kolektivnim ukrepanjem, socialnim dialogom, podporo LGBTI-organizacijam in izpodbijanjem neustreznih vladnih ukrepov.

»Če želimo doseči hitrejši svetovni napredek v smeri enakosti LGBTI-oseb, morajo podjetja ne le prepoznati svojo odgovornost za človekove pravice, ampak tudi postati gonilna sila sprememb,« je povedal visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid Ra’ad Al Hussein. (A. Z.)

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana