Deli Novice

V Avstriji uradno priznali “tretji” spol

V Avstriji uradno priznali “tretji” spol

V Avstriji naj bi v prihodnje osebam, ki se ne identificirajo kot pripadnice_ki ženskega ali moškega spola, v uradne dokumente vpisali novo spolno identiteto. Pri tem je še vedno odprto vprašanje, s katerim nazivom bodo poimenovali ‘tretji’ spol, poroča avstrijski spletni portal Kurier.at.

Tamkajšnje ustavno sodišče je odločilo, da imajo osebe, katerih spol ni jasno določen kot moški ali ženski, pravico do ustreznega vpisa v matični register. Odločitev najvišje sodne instance naših sosedov temelji na 8. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zahteva spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, kamor spada tudi zaščita človekove identitete, individualnosti, osebne integritete in spolne identitete.

Pravica do spolne identitete posameznice_ka po mnenju avstrijskega sodišča pomeni, da »morajo osebe sprejeti samo tiste opise spolov v državni zakonodaji, ki ustrezajo njihovi polni identiteti«. Kako se bo ‘tretji’ spol imenoval, sodišče še ni odločilo, do zdaj pa sta bila v rabi izraza »divers« in »inter«.

Strokovna razlaga v medijskem priročniku, ki ga je lani izdal Zavod TransAkcija.

To je že druga tovrstna sodna odločitev v nekaj mesecih v Evropi. Sodišče v nizozemskem mestu Rurmond se je maja v primeru neke osebe, ki se ne želi identificirati niti kot moški niti kot ženska, zavzelo, da bi nizozemski parlament čim prej priznal ‘nevtralni’ spol.
»Čas je, da se prizna ‘tretji’ spol. Zdaj je na poslancih, da preučijo osnutek zakona, po katerem bi uradno priznali ‘nevtralni’ spol,« je zapisano v sodni odločbi.

Možnosti izbire ‘tretjega’ spola na uradnih dokumentih že obstaja v Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Indiji in Nepalu. »Trenutno v več kot 20 evropskih državah poteka proces reforme postopkov pravnega priznanja spola, vendar Slovenije ni med njimi,« opozarjajo v Zavodu TransAkcija, kjer se skupaj z društvom Legebitra od leta 2014 zavzemajo za ureditev pravnega priznanja spola, vendar so bili vsi njihovi poskusi do zdaj neuspešni.
O pravni praznini človekovih pravic transspolnih oseb v Sloveniji so razpravljali tudi na marčevski diskusiji Prazno priznanje spola. (A. Z.)

Naslovnica: torbakhopper/Flickr, cc

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana