Deli Novice

Predstavitev prve strategije Evropske komisije za enakost LGBTIQ+ skupnosti

Predstavitev prve strategije Evropske komisije za enakost LGBTIQ+ skupnosti

Leto 2020 nenehno prinaša svojevrstne izzive, vendar pa imamo tokrat čudovito novico za vse nas! Po dolgih letih prizadevanja s strani nevladnih organizacij k večjemu zavzemanju za zaščito in varovanje pravic LGBTIQ oseb, je Evropska komisija včeraj predstavila prvo strategijo za enakost skupnosti lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih, interspolnih in kvirovskih oseb (LGBTIQ) v Evropski uniji (EU).

Petletna strategija sloni na 4 stebrih:

  • odpravljanje diskriminacije, predvsem na področju zaposlovanja;
  • zagotavljanje varnosti;
  • oblikovanje vključujočih družb;
  • spodbujanje enakosti skupnosti LGBTIQ po svetu.

Stebri zajemajo cel kup konkretnejših ukrepov in iniciativ. V okviru odpravljanja diskriminacije na področju zaposlovanja bo Evropska komisija predlagala zakonodajne spremembe. LGBTIQA+ osebe smo pogosteje kot druge skupine žrtve kaznivih dejanj iz sovraštva ter sovražnega govora in nasilja iz sovraštva, hkrati pa je manj verjetno, da kazniva dejanja prijavimo, zato je Komisija v okviru zagotavlja varnosti najavila, da bodo v prihodnjem letu predstavili pobudo za razširitev seznama kaznivih dejanj. To pomeni, da bi seznam vključeval tudi kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor, uperjen zoper LGBTIQ. Komisija bo tudi financiranje za pobude, ki se borijo proti kaznivim dejanjem iz sovraštva, sovražnemu govoru in nasilju zoper LGBTIQ oseb.

Kar zadeva zaščito pravic mavričnih družin, Unija opozarja, da zaradi različnih zakonodaj v državah članicah družinske povezave niso vedno priznane. Predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen je poudarila, da si kot starš v eni državi, starš v vsaki državi. Skladno s tem bo podana zakonodajna pobuda za vzajemno priznavanje starševstva, raziskane pa bodo tudi možnosti za podporo vzajemnega priznavanja istospolnih partnerstev med državami članicami. Cilj strategije je povečati enakosti LGBTIQ oseb po svetu, ki se v različnih delih sveta soočajo s kršitvami in zlorabami pravic. Evropska komisija bo zato z različnimi instrumenti podprla ukrepe za enakost LGBTIQ oseb tako znotraj EU, v sosedskih državah in v državah, ki so v procesu pridružitve.

Kljub napredku pri zagotavljanju enakosti v LGBTIQA+ skupnosti je diskriminacija še vedno prisotna, covid-19 pa je situacijo še poslabšal. Omenjena strategija bi naj poleg izboljšanja situacije zaradi uvedbe konkretnih ukrepov zagotovila tudi, da so težave, s katerimi se sooča LGBTIQ skupnost v oblikovanju politik Unije dobro zastopane, da se člani skupnosti počutimo varne in imamo enak dostop do priložnosti in sodelovanja v družbi.

Na DIHu strategijo toplo pozdravljamo in podpiramo zavzemanje za pravice in varnost LGBTIQA+ oseb. Ključna pa je izvedba same strategije, zato se pridružujemo pozivu Dallijeve, da vse države, ki nacionalne strategije za enakost LGBTIQ+ oseb še nimajo, omenjeno strategijo sprejmejo. Kot pravi Juourova, gre za ljubezen in zagotavljanje varnosti in enakosti vseh, enakost in nediskriminacija pa sta, tudi po besedah Dallijeve, ključni vrednoti in temeljni pravici v EU.

Viri:

RTV SLO. Evropska komisija predstavila prvo strategijo za enakost skupnosti LGBTIQ. https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropska-komisija-predstavila-prvo-strategijo-za-enakost-skupnosti-lgbtiq/542086

European Commission. Union of Equality: The Commission presents its first-ever strategy on LGBTIQ equality in the EU. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2068

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana