Deli Novice

Ljubezen je zmagala!

Ljubezen je zmagala!

Diskriminacija na področju sklepanja zakonske zveze in skupne posvojitve otrok istospolnih parov je končno odpravljena! Od 31.1.2023 stopa v veljavo nova novela Družinskega zakonika. Zakonska zveza je odslej življenjska skupnost dveh oseb. Čestitamo in se zahvaljujemo vsem posameznicam_kom, gibanjem in organizacijam, ki so se desetletja borile_i za enakopravnost!
Z zakonom sta življenjski skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje izenačeni, posledično bo prenehal veljati Zakon o partnerski zvezi. Določeno je vmesno obdobje 6 mesecev (od 31.1.2023 do 31.7.2023)  njegove uporabe in preoblikovanja sedanjih partnerskih zvez v zakonske zveze.

Pomembne informacije:

Če v naslednjih 6 mesecih (do 31.7.2023):

·       partnerja partnerske zveze pred matičarjem ne izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze, partnerska zveza preneha po izteku vmesnega obdobja;

·       partnerja partnerske zveze pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, se partnerska zveza preoblikuje v zakonsko zvezo;

·       partnerja partnerske zveze pred matičarjem izjavita, da ne želita preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo, partnerska zveza preneha z dnem izjave;

·       imata partnerja partnerske zveze opravičljive razloge, da ne podata izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo, se Zakon o partnerski zvezi uporablja še dva meseca po prenehanju opravičljivih razlogov – tudi po preteku 6 mesecev. 

Več na tej povezavi.

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana