KDO SMO

DIH je nepridobitno združenje, ki informira posameznice_ke in javnost o spolnih usmerjenostih, spolnih identitetah in spolnih izrazih ter stremi k uresničevanju ciljev na področju promocije in zaščite človekovih pravic, odpravi homofobije, transfobije, bifobije in drugih načinov diskriminacije LGBTIQ+ oseb. Informira o HIV-u in preostalih spolno prenosljivih okužbah (SPO) ter o možnosti za aktivno participacijo mladih v družbi. Preko svojih aktivnosti sega tudi na področja umetnosti in zabave, ustvarjalnosti preko neformalnih druženj, športa in rekreacije.

Projekti

KAJ POČNEMO

Aktivnosti obsegajo pogovorne skupine, delavnice, strokovno svetovanje, tabore, svetovanje glede HIV/AIDS preventive, publikacije, informiranje preko interneta, sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki delujejo na področju LGBTIQ+ pravic, pomoč študentkam_om pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog, vključevanje prostovoljk_cev v delo, izobraževanje prostovoljk_cev, medijske kampanje in okrogle mize, družabne in športne aktivnosti.

Dogodki

>

Obiščite nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana