Evropska solidarnostna enota (European Solidarity Corps – ESC) mladim ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev), pri čemer je delo prostovoljke_ca ESC v korist gostiteljske organizacije ali lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušnje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljko_ca.

Namen ESC-ja je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj.

ESC je projekt, ki vsem mladim med 17. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljke_ci v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev in s tem izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju. Ob tem jim ESC projekt omogoča razvijanje socialnih veščin in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

S pošiljanjem na ESC službo je društvo DIH začelo leta 2006, od leta 2008 pa smo gostili že 11 prostovoljk_cev.

ESC-prostovoljke_ce skušamo vključiti v vse tiste aktivnosti organizacije, ki so jim zanimive, ki se jih želijo priučiti, in jih dejavno spodbujamo pri snovanju ter izvedbi lastnih projektov. Prostovoljke_ci aktivno sodelujejo pri oblikovanju programov, informiranju mladih in izvedbi raznolikih družabnih, mladinskih in družbeno-civilnih aktivnosti ter s svojim delom promovirajo Evropsko solidarnostno enoto med mladimi v našem okolju.

ESC projekti, ki jih izvajamo, imajo tudi močan vpliv na lokalno skupnost, saj ljudi v tem okolju seznanjajo z drugimi kulturami, prepričanji, mlade pa tudi s koristnimi priložnostmi za mobilnost, pridobivanje delovnih izkušenj in neformalno izobraževanje, ki se jih lahko tudi sami poslužijo.

Imaš vprašanja o Evropski solidarnostni enoti, si želiš sam_a postati ESC prostovoljka_ec v organizaciji v tujini? Piši nam na info@dih.si!

Izvajanje Evropske solidarnostne enote omogoča Evropska unija.

 

Poleg prostovoljstva preko Evropske solidarnostne enote izvajamo tudi solidarnostne projekte:

In mladinske izmenjave, kot so Step 4 Change.

Partnerji

   

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana