Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service – EVS) mladim ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev), pri čemer je delo prostovoljca_ke EVS v korist gostiteljske organizacije ali lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušnje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljca_ko.

Namen EVS-a je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj.

EVS je projekt, ki vsem mladim med 17. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljci_ke v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev in s tem izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju. Ob tem jim EVS projekt omogoča razvijanje socialnih veščin in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

S pošiljanjem na EVS službo je društvo DIH začelo leta 2006, od leta 2008 pa smo gostili že 9 prostovoljcev oz. prostovoljk.

EVS-prostovoljce_ke skušamo vključiti v vse tiste aktivnosti organizacije, ki so jim zanimive, ki se jih želijo priučiti, in jih dejavno spodbujamo pri snovanju ter izvedbi lastnih projektov. Prostovoljci_ke aktivno sodelujejo pri oblikovanju programov, informiranju mladih in izvedbi raznolikih družabnih, mladinskih in družbeno-civilnih aktivnosti ter s svojim delom promovirajo Evropsko prostovoljsko službo med mladimi v našem okolju.

EVS projekti, ki jih izvajamo, imajo tudi močan vpliv na lokalno skupnost, saj ljudi v tem okolju seznanjajo z drugimi kulturami, prepričanji, mlade pa tudi s koristnimi priložnostmi za mobilnost, pridobivanje delovnih izkušenj in neformalno izobraževanje, ki se jih lahko tudi sami poslužijo.

Imaš vprašanja o Evropski prostovoljni službi, si želiš sam_a postati EVS prostovoljka v organizaciji v tujini? Piši nam na info@dih.si!

Izvajanje Evropske prostovoljske službe omogoča Evropska unija v sklopu programa Erasmus+.

Partnerji

   

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana