V sodelovanju s ŠOU v Ljubljani se od leta 2010 na fakultetah Univerze v Ljubljani s pomočjo informativnih materialov osvešča študente, profesorje in ostalo osebje na fakultetah o homofobiji, diskriminaciji in njunih posledicah. Vsako leto pripravimo plakatno akcijo in letake s poročili kampanje, ki jih razdeljujemo oziroma razobesimo po fakultetah. Na stojnicah na fakultetah pa delimo promocijski material, izvajamo pogovore in informiramo. V sklopu kampanje organiziramo okrogle mize ali druge oblike posvetov, na katerih dodatno opozarjamo predvsem na nasilje, ki se izvaja nad LGBTIQA+ posamezniki, in njegovimi posledicami.

Partnerji

   

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana