Medvrstniška podpora

Medvrstniška podpora za LGBTQIA+ mlade – Nisi sam_a!

Medvrstniška podpora za LGBTQIA+ mlade je solidarnostni projekt, ki povezuje skupino prostovoljk_cev in mlade osebe, ki se še iščejo glede svoje spolne identitete ali usmerjenosti, ali se preprosto želijo pogovoriti z nekom, ki ima podobne izkušnje. Projekt se je zaključil 31. 1. 2022.

 

Opis projekta

Projekt Medvrstniška podpora za LGBTQIA+ mlade je solidarnostni projekt financiran s strani Evropske komisije preko slovenske nacionalne agencije Movit. Osredotoča se na podporo mladim LGBTQIA+ osebam ali tistim, ki se glede svoje spolne usmerjenosti ali identitete še iščejo, preko individualne neformalne podpore.

Prostovoljke_ci projekta smo prav tako mlade LGBTQIA+ osebe različnih ozadij, interesov in strokovnih področij, ki so ustrezno usposobljene_i za nudenje neformalne medvrstniške podpore. Prostovoljke_ce mentorira socialna delavka z večletnimi izkušnjami na področju psihosocialne podpore in mentoriranja na tem področju.

Članki

Kako se pogovarjati o težkih temah
Kako (je) živeti s težkimi temami ali kako preživeti nasvete o tem - o strahovih, kaosu, zatiranju, globoko žalosti, jezi in moči
Pomen in moč medvrstniške podpore - članek prostovoljca