Deli Zanimivo

DIH praznuje 10. december tudi v 2017

DIH praznuje 10. december tudi v 2017

10. decembra obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan leta 1948 je bila v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic. V deklaraciji so bili prvič zapisane pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo oziroma kakršnokoli drugo okoliščino. Predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje.

Pri Društvu DIH – Enakopravni pod mavrico tudi na ta dan opozarjamo, da sta tudi spolna usmerjenost in identiteta del okoliščin, na podlagi katerih do diskriminacije ne sme prihajati. V luči prihajajoče 70. obletnice podpisa Deklaracije, ki jo bomo praznovali v naslednjem letu, pozivamo tako zakonodajalce, kot tudi posameznike_ce, da spoštujejo načela in ob kršitvah pravic ter diskriminaciji na to opozorijo in ukrepajo.

>

Obiščite nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana