Deli Zanimivo

Obisk Ženskega muzeja v mestu Aarhus

Obisk Ženskega muzeja v mestu Aarhus

Predstavljaj si delovno okolje, v katerem vsa delovna mesta, vključno z vodstvenimi položaji, zasedajo ženske, njihovo delo pa obsega zgodovinski pregled ženskih vprašanj s poudarkom na feminizmu in gibanju za pravice LGBTIQA+ oseb. Če misliš, da tak kraj lahko obstaja le v kakšni računalniški simulaciji ali znanstveno fantastičnih filmih, se motiš! Dobrodošla_el v Ženskem muzeju (Kvindemuseet) Aarhus, Danska.


©️ @flamingo

©️ @flamingo

Vse se je začelo leta 1982, ko so ustanoviteljice predstavile vizijo muzeja: »Poleg vodenja generacij k napredku je žensko delo pogosto utelešeno v minljivih, kratek čas obstoječih podobah. Oblikovanje muzejske zbirke zatorej narekuje odkrivanje žensk, ki so bile, kot je v navadi, izbrisane in pozabljene. V skladu s to tančico nevidnosti se je ženska tradicija skozi zgodovino, bolj kot v pisni obliki, ohranjala s pomočjo ustnega izročila. Raziskovanje življenj žensk zato predstavlja izziv, saj zahteva postavljanje vprašanj ljudem, ki so lahko tako zlahka utišani.«.


©️ @flamingo

©️ @flamingo

Trenutno si je v muzeju mogoče ogledati stalne razstave, ki ne zagotavljajo le znanja o življenju žensk na Danskem, temveč tudi drugod po svetu. Muzej danes ne temelji na tradicionalni delitvi spolnih vlog, pač pa nasprotno zavrača idejo, da so vprašanja družbenih vlog in enakopravnosti odvisna od biološkega spola. Še več, v luči spola kot družbenega konstrukta, so leta 2016 predstavile novo stalno zbirko, ki nosi naslov »Gender Blender«.


©️ @flamingo

Z omenjeno stalno zbirko muzej ponuja zgodovinski pregled kulture spola, ki obiskovalki_cu omogoča vpogled v vlogo spola in njegove raznolike vplive na družbene strukture skozi čas. Namen razstave je pri ljudeh spodbuditi vprašanja, kot so: Kaj je enakost med spoloma? Kaj pomeni beseda »queer«? Kaj je normalno? Kako se počutim v svojem telesu? Zakaj je pomembno ali mi je bil ob rojstvu pripisan ženski ali moški spol? Ali je sploh pomembno?


©️ @flamingo

Z zbirko »Gender Blender« muzej prikazuje zaton tradicionalnega pojmovanja spola in počasi izginjajoče meje, ki so nekoč omejevale našo perspektivo. Danes v ospredje prihaja bolj fluidna predstava o spolu, ki presega spolni binarizem in nudi reprezentacijo raznolikim identitetam. Poleg omenjene razstave pa muzej ponuja tudi ogled zbirke, ki je posvečena vrednoti, ki danes postaja vse pomembnejša – pozitivni telesni samopodobi.


©️ @flamingo

Gibanje za pozitivno telesno samopodobo se zavzema za sprejemanje vseh teles ne glede na njihovo obliko, velikost ali videz. S pomočjo zbirke želijo avtorice problematizirati nerealistično visoke lepotne zahteve, ki jih družba goji do vseh svojih članic_ov ne glede na spol, še posebej pa na mlade.


©️ @flamingo

Razstave, ki si jih trenutno lahko ogledamo v muzeju, so še: »Girl’s and boy’s stories«, »Sex education through time« in »The forgotten triumph«, ki opisuje pozabljeno zmago danske ženske nogometne ekipe na Svetovnem pokalu leta 1971.

S spodnjim posnetkom te vabimo, da si prebereš več o Ženskem muzeju na Danskem ali sam_a odkriješ dodatno gradivo, ki naslavlja podobne tematike. Vprašanje za konec: Kdaj bomo Ženski muzej lahko obiskale_i v Sloveniji?

(@flamingo)

Viri:

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana