Deli Novice

O interspolnosti

O interspolnosti

Kaj je interspolnost?

Interspolne osebe so osebe rojene s telesi, ki ne ustrezajo družbenim in medicinskim definicijam moškega ali ženske. Imajo telesne lastnosti, ki jih ne moremo pripisati izključno enemu binarnemu spolu. Te značilnosti so lahko notranja in/ali zunanja spolovila, kromosomi, spolne žleze in/ali hormonska zgradba.

Te lastnosti niso nujno vidne že ob rojstvu. Lahko se pokažejo pozneje v otroštvu, v puberteti ali šele v odraslosti. Nekatere interspolne osebe pa se glede na specifičnost svojih teles nikoli ne zavejo, da so interspolne.

Interspolnost nikakor ni motnja ali bolezen. Interspolnost sama po sebi ni niti diagnoza, temveč krovni pojem, ki združuje mnogo raznolikih diagnoz in stanj.

Kako pogosta je interspolnost?

Združeni narodi ocenjujejo, da je 1,7 % ljudi na svetu interspolnih. Ta odstotek je primerljiv z odstotkom oseb, ki imajo naravno rdeče lase. Po tem izračunu naj bi bilo v Sloveniji 36.000 interspolnih oseb. Krovna organizacija evropskih interspolnih organizacij OII Europe ocenjuje, da je odstotek interspolnih oseb še višji.

Univerzitetni klinični center v Ljubljani poroča, da se pri njih rodi ena oseba letno, ki ima že ob rojstvu vidne zunanje spolne organe, ki jih ni moč pripisati izključno ženskemu ali moškemu spolu. Zaradi tega, ker so atipična zunanja spolovila le eden od značilnosti po katerem se interspolnost prepozna, ta podatek ne odseva realnega števila interspolnih ljudi v Sloveniji.

Kar še dodatno prispeva k različnim ocenam pogostosti interspolnosti v populaciji je to, da tudi med zdravstvenimi delavci ni enotnega razumevanja, katera stanja je mogoče razumeti kot interspolnost.

Kakšna je spolna identiteta interspolnih oseb?

Interspolnim osebam je ob rojstvu večinoma še vedno pripisan moški ali ženski spol. Nekatere osebe se s tem pripisanim spolom poistovetijo, medtem ko se druge ne. Slednje se lahko identificirajo kot transspolne osebe in lahko občutijo spolno disforijo*. Interspolne osebe so torej lahko transspolne kot kdorkoli drug, niso pa vse interspolne osebe transspolne.

Kakšna je spolna usmerjenost interspolnih oseb?

Tako kot pri vseh je spolna usmerjenost interspolnih oseb odvisna od vsakega posameznika. Interspolne osebe lahko uporabljajo katerokoli besedo za opis svoje spolne usmerjenosti (lezbijka, gej, biseksualka_ec, panseksualka_ec, kvir, idr.)

Kakšna je pravilna jezikovna raba besede interspolnost?

Alen ima interspolnost.

Alen trpi za interspolnostjo.

Alen je interspolnik/dvospolnik.

Alen je hermafrodit.

Alen je interseksualna oseba.

Alen je interspolna oseba.

Kako so kršene človekove pravice interspolnih oseb?

Večina sveta še vedno dojema spol kot binaren koncept moškega in ženske, zaradi česar so interspolna telesa patologizirana* in stigmatizirana* tako s strani družbe kot s strani medicine. Ta stigma se odraža tudi v izobraževanju zdravstvenih delavcev, ki se pogosto še vedno učijo, da so interspolna telesa potrebna “normalizacije”. Zdravi interspolni dojenčki, otroci ali odrasli so tako še vedno deležni nepotrebnih medicinskih intervencij, kot so na primer operacije spolnih organov, operacije funkcionalne sečnice, nenujna sterilizacija oziroma kastracija, idr. Pogosto se to zgodi brez polno informirane pacientove privolitve.

Taki posegi interspolnim osebam povzročajo psihološke travme, lahko pa tudi resne telesne poškodbe, od pomanjkanja občutljivosti in bolečega tkiva do trajne neplodnosti, osteoporoze, inkontinence in drugih težav pri odvajanju vode. 

Ob rojstvu interspolnega dojenčka z atipičnimi zunanjimi spolovili je pogosto odločitev za vrsto spolovila preložena na starše. Ne glede na to, da je otrok zdrav, je tako kmalu po rojstvu deležen operacije, ki jo določijo, pogosto prestrašeni, starši. Pri posegih, ki bi jih bilo možno odložiti na kasnejši čas, ko bi oseba sama lahko odločala o svojem telesu je to nesprejemljivo.

Leta 2015 je Agencija Evropske unije za temeljne pravice izvedla raziskavo, v kateri je ugotovila, da se te operacije še vedno izvajajo vsaj v 21 članicah Evropske unije, med njimi tudi v Sloveniji.

Nadalje so interspolne pravice kršene s skrivanjem resničnih razlogov za te operacije, z brisanjem zdravstvene zgodovine, pomanjkanjem dostopa do potrebnih zdravil in zdravstvenih storitev ter z ohranjanjem družbene nevidnosti interspolnih oseb.

Medicinska diagnoza, ki jo interspolne osebe velikokrat prejmejo je povezana z motnjami spolnega razvoja oz. DSD (disorders of sexual development). Starejša diagnoza se je imenovala interseksualnost ali hermafroditizem. Teh besed ne uporabljamo več in so smatrane kot žaljive.

Spol se na telesu odraža na različne načine, ki so lahko povsem zdravi, tudi če jih ne moremo uvrstiti v binarni sistem moškega ali ženske.

Veliko interspolnih oseb ugotovi, da jim spol, ki jim ga je ob rojstvu pripisal zdravnik (ženski ali moški) ne ustreza, ter da so bile operacije, ki so jih izvedli na njih, brez njihove privolitve, napaka. Zaradi tega si določene interspolne osebe želijo spremeniti spolno oznako* v dokumentih. Tukaj jih veliko naleti na težavo, saj je v nekaterih državah to nemogoče, medtem ko morajo v drugih iti čez zapleten pravni proces, da jim je ta storitev na voljo.

Foto: Tina Šmid

Katerim težavam so še podvržene interspolne osebe?

Interspolne osebe se dnevno soočajo z diskriminacijo, ki temelji na njihovem izgledu ali spolnem izrazu, zaradi česar so pogosto žrtve vrstniškega nasilja in nadlegovanja. Zaradi nestrpnosti, operacij in ostalih zdravstvenih težav imajo pogosteje težave v šoli, kar lahko vodi v pomanjkanje izobrazbe in možnosti za delo. Tudi s potrebno izobrazbo imajo interspolne osebe lahko težave pri iskanju zaposlitve in domovanja, kar jih lahko podvrže višji stopnji revščine.

Ker je interspolnost še vedno velik tabu imajo interspolne osebe pogosto tudi več težav v družini in so večkrat deležni nesprejemanja ne samo s strani družbe, temveč tudi s strani staršev in ostalih družinskih članov.

Vse omenjeno lahko vodi do slabe samopodobe in višjih tveganj za samomorilna nagnjenja.

Kakšno je stanje pravic interspolnih oseb v Sloveniji?

Zagovornik načela enakosti je leta 2020 pripravil poročilo o tem, kako je varstvo človekovih pravic zagotovljeno interspolnim ljudem v postopkih medicinske obravnave v Sloveniji. Ugotovil je, da v več slovenskih zdravstvenih ustanovah ne poznajo pomena izraza interspolnost, tiste, ki so z interspolnostjo seznanjene pa jo v večini dojemajo kot bolezensko stanje, ki ga je treba zdraviti.

Zaznal je, da poskušajo interspolne osebe čim prej umestiti v kategorijo moškega ali ženskega spola, kar je sicer tudi posledica zahteve iz Zakona o matičnem registru, po katerem je treba v 15 dneh pristojni upravni enoti prijaviti rojstvo otroka, kar vključuje tudi podatek o spolu.

Interspolni otroci in mladostniki so tako tudi v Sloveniji lahko podvrženi nenujnim in z zdravstvenega vidika neutemeljenim operativnim posegom, s katerimi se poskuša njihove spolne značilnosti čim bolj izenačiti z značilnostmi, ki v družbi veljajo za normalne.

Zagovornik načela enakosti je zdravstvenim ustanovam priporočil, naj se vzdržijo izvajanja nenujnih medicinskih posegov interspolnih otrok in jih raje preložijo na čas, ko bo oseba lahko podala soglasje. Pozval jih je naj interspolne osebe in njihove starše ustrezno obveščajo o poteku in morebitnih posledicah takih posegov in jim priporočil naj upoštevajo definicije in termine, povezane z interspolnostjo, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic interspolnih ljudi.

(Povzeto po: Zagovornik načela enakosti, Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih)

Za primer dobre prakse si lahko vzamemo Malto, kjer sta prepovedani tako diskriminacija na podlagi spolnih značilnosti, kot nepotrebne medicinske intervencije za “normalizacijo” interspolnih otrok. Interspolne osebe pa z lahkoto dostopajo do psihosocialne pomoči in s preprostim hitrim postopkom spremenijo svojo uradno spolno oznako.

Katere organizacije se osredotočajo na interspolnost?

OII Europe (Organisation Intersex International Europe) je krovna organizacija evropskih organizacij, vodenih s strani interspolnih ljudi za interspolne ljudi

Dejavnosti organizacije vključujejo delo na področju spreminjanja zakonov, krepitev skupnosti in usposabljanje ter izobraževanje in ozaveščanja strokovnih delavk_cev, zaveznic_kov in splošne javnosti o položaju interspolnih oseb.

Na njihovi spletni strani oiieurope.org lahko najdeš odgovore na vsa nadaljna vprašanja o interspolnosti, ki jih še imaš.

Slovenske organizacije

Legebitra skupaj s hrvaškimi partnerji kolekTIRV v letih 2022 in 2023 izvaja projekt Od vrzeli do dostopa, ki ga sofinancira Evropska unija; v sklopu projekta poteka raziskava stališč zdravstvenega osebja do obravnave interspolnih oseb, izvedena pa bodo tudi izobraževanja tako za zdravstvene delavke_ce kot za članice_e LGBTQ skupnosti, ki želijo ravnati podporno in si prizadevati za spoštovanje pravic interspolnih oseb.

Junija 2021 je Društvo Kvartir v Ljubljani organiziralo Balkanski Trans Inter Marš v sodelovanju z organizacijama KolekTIRV in Trans Mreža Balkan.

V Sloveniji nimamo nobene organizacije, ki bi se osredotočala izključno na interspolne osebe. So pa vrata za interspolne slovenke_ce vedno odprta pri nas, na Društvu DIH, in vseh drugih kvir organizacijah v Sloveniji. Vabljene ste, da se udeležite kakšnega našega dogodka ali nam pišete na info@dih.si za kakršnakoli vprašanja, želje, komentarje ali pripombe ki jih imate. 

Članek napisal: Lan Aidan Remec

Viri in literatura

Publikacije, dostopne na spletu:

FRA – European Union Agency for Fundamental Right, The fundamental rights situation of intersex people. Dunaj: FRA – European Union Agency for Fundamental Right, 2015. Dostopno na: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-focus-04-intersex_en.pdf

GHATTAS, D. Standing out for the human rights of intersex people – How can you help? Bruselj: ILGA Europe, 2015. Dostopno na: https://www.oiieurope.org/wp-content/uploads/2016/02/How-to-be-a-great-intersex-ally-A-toolkit-for-NGOs-and-decision-makers-December-2015.pdf

Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije, Posebno poročilo – Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih. Ljubljana: Zagovornik načela enakosti, 2020. Dostopno na: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/01/Posebno-porocilo-Polozaj-interspolnih-ljudi-v-medicinskih-postopkih.pdf

Internetni viri:

Amnesty International Slovenija. Pet zadev na področju interspolnosti, glede katerih se verjetno motite, 2019. Dostopno na: https://www.amnesty.si/5-mitov-interspolnosti

Društvo Kvartir. Pogosta vprašanja o transspolnosti: Ali transspolnost enako kot interspolnost? Dostopno na: https://kvartir.org/trans-faq/

Društvo Parada ponosa. Podpora interspolnim osebam v Sloveniji, 2019. Dostopno na: https://ljubljanapride.org/podpora-interspolnim-osebam-v-sloveniji/

InterVisibility. Dobrodošle_i v vse bolj vidnem svetu interspolnih oseb v Evropi! Dostopno na: https://intervisibility.eu/?lang=sl

SPRINKLE, P. Intersex and Transgender Identities. Living Out, 2021. Dostopno na: https://www.livingout.org/resources/articles/84/intersex-and-transgender-identities

ŠNELER, K. Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih. Narobe, 2020. Dostopno na: https://narobe.si/polozaj-interspolnih-ljudi-v-medicinskih-postopkih/Zagovornik načela enakosti. Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih, 2020. Dostopno na: https://www.zagovornik.si/polozaj-interspolnih-ljudi-v-medicinskih-postopkih/

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana