Deli Novice

V OKVIRU ŠOLE: PRISLUHNIMO KVIR DIJAKINJAM

V OKVIRU ŠOLE: PRISLUHNIMO KVIR DIJAKINJAM

PRIROČNIK ZA ŠOLSKE DELAVKE

Naš projekt V okviru šole, ki ga izvajamo v društvu DIH – Enakopravni pod mavrico, v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Maribor (MKC), je zasnovan z namenom izboljšanja kvalitete šolskega življenja za dijakinje LGBTIQ+ (krajše kvir) ter ozaveščanja in spodbujanja šolskih delavk ter bodočih šolskih delavk k aktivnemu sodelovanju pri ustvarjanju varnih prostorov znotraj šol za kvir dijakinje. Cilj projekta je ustvariti podporno in varno okolje v srednjih šolah, kjer se lahko kvir dijakinje razvijajo brez strahu pred diskriminacijo ali nasiljem ter kjer se njihova usmerjenost in identiteta spoštujeta.

Skozi projekt smo opravile raziskavo o kvaliteti življenja kvir dijakinj ter o stiskah, ki jih doživljajo zaradi svoje spolne usmerjenosti in identitete. Na podlagi le-teh nam je uspelo opredeliti trenutne potrebe kvir dijakinj in oblikovati smernice za organiziranje kvir (vključujočih) aktivnosti za srednješolke. Publikacija je namenjena šolskim delavkam, študentkam pedagoških smeri in vsem osebam, ki si želijo organizirati kvir (vključujoče) aktivnosti v svoji skupnosti.

Nastal je priročnik za šolske delavke, javno je dostopen na povezavi: https://issuu.com/dihdrustvo/docs/publikacija_net_issuu

Naš projekt ima potencial, da pomembno prispeva k izboljšanju kvalitete šolskega življenja za kvir dijakinje v Sloveniji. S sistematičnim pristopom k reševanju problema diskriminacije in nasilja ter z vzpostavitvijo podpornih struktur v šolah lahko pripomoremo k ustvarjanju bolj inkluzivnega in spoštljivega okolja za vse dijakinje, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali identiteto. Naš cilj je, da vsaka dijakinja, ne glede na to, ali je kvir ali ne, v šoli čuti, da je sprejeta, spoštovana in varna.

Projekt je sofinanciran s strani Active Citizen Fund.

>

Obišči nas

Slomškova ulica 25
1000 Ljubljana